Provjerite najnovije natječaje, dijele se dobre potpore
EU informator Piše: Poduzetnički centar Solin

Provjerite najnovije natječaje, dijele se dobre potpore

Poduzetnički centar Solin olakšava potragu za raspoloživim sredstvima

NATJEČAJ ZA PROGRAM EUROSTARS 2

ROK ZA PRIJAVU: 22.9.2016.

PRIHVATLJIVI KORISNICI: Mala i srednja poduzeća 

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI: Razvoj novog proizvoda, usluge ili procesa. Opravdani troškovi: plaće zaposlenih, oprema i sitni inventar, troškovi usluga, troškovi putovanja, ostali razvojni troškovi.

IZNOS POTPORE: Najviši iznos financiranja je 200.000,00 eura ili do 70% opravdanih troškova hrvatskog partnera na projektu, ovisno što je manje.

IZVOR: http://www.hamagbicro.hr/inovacije/privatni-sektor/eurostars/natjecaj-za-program-eurostars-2-medunarodna-istrazivacko-razvojna-suradnja/ 

NATJEČAJ ZA PROVEDBU PODMJERE 8.6. 'POTPORA ZA ULAGANJA U ŠUMARSKE TEHNOLOGIJE TE U PRERADU, MOBILIZACIJU I MARKETING ŠUMSKIH PROIZVODA' – PROVEDBA TIPA OPERACIJE 8.6.1. 'MODERNIZACIJA TEHNOLOGIJA, STROJEVA, ALATA I OPREME U PRIDOBIVANJU DRVA I ŠUMSKOUZGOJNIM RADOVIMA'

ROK ZA PRIJAVU: 15.11.2016.

PRIHVATLJIVI KORISNICI:

1. Šumoposjednici

2. Udruge šumoposjednika/šumovlasnika 

3. Obrti, mikro, mala i srednja poduzeća.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

- kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za sječu i izradu drva (harvesteri, motorne pile itd.)

- kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za privlačenje, izvoženje i iznošenje drva (forvarderi, skideri, žičare, traktorske ekipaže itd.)

- kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za proizvodnju šumske biomase (iverači, cjepači itd.)

- kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za daljinski prijevoz drva (prikolice, hidraulične dizalice itd.)

- kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za šumskouzgojne radove za pripremu šumskog tla za sjetvu ili sadnju (malčeri itd.) 

- izgradnja i rekonstrukcija objekata i kupnja nove i rabljene opreme za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnih proizvoda (silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri, sušare itd.).

IZNOS POTPORE: Najniža vrijednost potpore po projektu je 5.000,00 eura, a najviša 700.000,00 eura. Intenzitet  potpore po projektu iznosi do 50% ukupnih prihvatljivih troškova.

IZVOR: http://ruralnirazvoj.hr/novosti/natjecaj-za-provedbu-podmjere-8-6-provedba-tipa-operacije-8-6-1-modernizacija-tehnologija-strojeva-alata-i-opreme-u-pridobivanju-drva-i-sumskouzgojnim-radovima-nn-5516/ 

NATJEČAJ ZA PROVEDBU PODMJERE 8.6. 'POTPORA ZA ULAGANJA U ŠUMARSKE TEHNOLOGIJE TE U PRERADU, MOBILIZACIJU I MARKETING ŠUMSKIH PROIZVODA' – PROVEDBA TIPA OPERACIJE 8.6.2. 'MODERNIZACIJA TEHNOLOGIJA, STROJEVA, ALATA I OPREME U PREDINDUSTRIJSKOJ PRERADI DRVA'

ROK ZA PRIJAVU: 15.11.2016.

PRIHVATLJIVI KORISNICI: Prihvatljivi prijavitelji su obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnosti prerade drva.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

- kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za predindustrijsku preradu drva (blanjalice, pile itd.)

- kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za proizvodnju peleta i briketa (briketirka, peletirka itd.)

- instalacija i/ili kupnja informacijsko-komunikacijskih tehnologija (kupnja opreme, kupnja ili razvoj računalnih programa, licence, u postupcima pridobivanja drva i predindustrijske prerade drva 

- izgradnja i rekonstrukcija objekata te kupnja nove i rabljene opreme za sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu drvnih proizvoda i dr. (sušare, parionice, silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri itd.).

IZNOS POTPORE: Najniža vrijednost potpore po projektu je 10.000,00 eura, a najviša 1.000.000,00 eura. Intenzitet  potpore po projektu iznosi do 50% ukupnih prihvatljivih troškova.

IZVOR: http://ruralnirazvoj.hr/novosti/natjecaj-za-provedbu-podmjere-8-6-provedba-tipa-operacije-8-6-2-modernizacija-tehnologija-strojeva-alata-i-opreme-u-predindustrijskoj-preradi-drva-nn-5516/ 

Vaša reakcija na temu
Pregledaj komentare