Pročitajte što Zeleni Dalmacije traže od Vlade i lokalne samouprave

Pročitajte što Zeleni Dalmacije traže od Vlade i lokalne samouprave

Zalažu se za radikalnu promjenu odnosa prema zbrinjavanju otpada

U tjednu borbe protiv klimatskih promjena Zeleni Dalmacije uputili su zahtjeve i preporuke Vladi RH , Gradu Splitu, Županiji i stanovništvu. 

Vladi RH:

-  Pripremiti odgovarajuće zakone protiv sve većeg zagađenja bukom na moru i kopnu

-  Prestati  trgovati kvotama na burzi stakleničkih plinova, jer je to interes velikih zagađivača

-  Konačno započeti projekte navodnjavanja u Dalmaciji i Lici; Projekti kraških polja

-  Stimulirati uvjete za razvoj  turizma na ekološkoj osnovi; Zdravstveni turizam

-  Pokrenuti strukturne projekte upotrebe solarne energije i energije vjetra i mora

-  Osigurati 'zelene' poslove radnicima u industriji fosilnih goriva

-  Pokrenuti zamjenu plavog dizela kao goriva na moru

-  Bolje zaštititi i kontrolirati na moru prelov morskih organizama; Zone neuzimanja

-  Ograničiti rast nautičkog turizma (marine - čarter flote)

-  Pokrenuti kampanju na državnoj razini za postupnu promjenu prehrambenih navika smanjenjem unosa mesa i mesnih prerađevina kao dijela zdravstvene politike

-  Postupno zamijeniti plastične vrećice i oporezivati odjeću i proizvode od sintetike

-  Racionalizirati županijske CGO po principu dva u jedan; šibenski i SDŽ

-  Uspostaviti regionalne multidisciplinarne zavode za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

-  Donijeti uredbu o prelasku javnog prometa na ekološki čista goriva

-  Poništiti štetne uredbe o otpadu lokalnih samouprava koje ne stimuliraju odvajanje

-  Hitno sanirati prostore pod radioaktivnom šljakom i provesti nova istraživanja o prisutnosti žive i njenih spojeva u Kaštelanskom zaljevu.

-  Nabaviti nove kanadere

-  Plin iz mora na našu obalu

Nismo zadovoljni zaključcima Vladine strategije borbe protiv klimatskih promjena koja minorizira upozorenja UN o opasnosti podizanja mora na obalnim područjima.


Zahtjevi za Split

1. Čisto more i pitke vode

- izgradnja alternativnog vodovoda iz Cetine

- biološko-kemijsko pročišćavanje sustava voda

- izgraditi sustave odvodnje oborinskih voda (pokos-klif,  Palača)

- prilagoditi magistralnu i ostalu vodovodnu infrastrukturu bujičnim nanosima

- izvršiti umrežavanje svih točkastih ispusta fekalnih voda na sustav (marjanski poluotok i ostalo)

- urediti sustav zaštite od akcidenta i umanjivanje šteta  ( izljevanje cisterne) za rijeku Jadro

- izgradnja i stavljanje u funkciju novih i starih česmi fontana i vodenih čvorova prema projektu

- izgradnja sustava navodnjavanja u Dalmaciji

- urgentna sanacija klifa i ozelenjavanje padina zbog ugroze erozija i oborinskih voda

2. Aktivnosti za smanjivanje temperature grada Splita

-  Podizanje sjenovitih dijelova u gradu supstitucija svih uklonjenih stabala i grmlja u gradu, sadnja novih stablašica, prilagoditi autobusne čekaonice i kolodvore ljetnim uvjetima porasta temperatura, ozelenjavanje parkirališta.

 - Projektiranje (GUP) novih parkova i zelenih površina u Splitu , stavljanje u funkciju parka Šore, drvored Nazorov prilaz, ozelenjavanje perifernih dijelova grada - parkovna arhitektura.

- Uklanjanje parkirališta na Rivi kao modela proširenja pješačkih zona i ozelenjavanje prostora,

 - Provoditi Strategiju zelenih površina Grada Splita - Zeleni prsten,  Stari Pazar projektirati kao multifunkcionalan prostor tržnice i parkovne arhitekture u cilju zaštite stanovništva i posjetitelja grada.

- Javni promet na ekološki energent - plin i vodik

- Otvaranje novih pješačkih zona i vidikovaca - lungo mare - pokos

- Biciklističke staze projektirati prema standardima

- Postavljanje  stanica za mjerenje štetnih emisija

- Radikalna promjena odnosa prema zbrinjavanju otpada -   postrojenja za bio otpad  i rec. dvorišta

- Održivi turizam okrenut ekologiji - zdravstveni turizam, sumporne vode - crno blato - Marjan

- Ažuriranje karte buke i mikro pozicija – podizanje drvoreda oko prometnica i zaštitnih sustava

- Pokrenuti studiju zaštite od klimatski promjena Grada Splita i akcijske planove.

- Pokrenuti izradu projekta zaštite od dizanja mora SD županije s naglaskom na projektu obrane  Trogira- Kaštela - Solina - Splita - Omiša 

Financiranje navedenog povlačiti apliciranjem na fondove EU.

Vaša reakcija na temu
Aloooo article_emotions(54999, "");
Pregledaj komentare