Dalmatinski portal koristi 'kolačiće' za što trebamo Vašu privolu. Ako nam želite pomoći u prikupljanju podataka za analitičke odnosno statističke svrhe, molimo Vas prihvaćanje 'kolačića' za analitiku. Naša web stranica koristi i marketinške 'kolačiće' zbog pružanja marketinškog sadržaja za koje od Vas također trebamo privolu. Bit ćemo sretni ako se slažete s tim jer Vam tako možemo ponuditi najbolje korisničko iskustvo.

Saznaj više
Povjerenstvo za Marjan: Gradonačelniku predlažemo da se započne procedura proglašenja elementarne nepogode!

Povjerenstvo za Marjan: Gradonačelniku predlažemo da se započne procedura proglašenja elementarne nepogode!

Krizni stožer Grada Splita trebao bi omogućiti brzo djelovanje s ciljem suzbijanja daljenjeg širenja potkornjaka

Na danas održanoj prvoj sjednici Povjerenstva za Marjan temeljito su raspravljene mogućnosti rješavanja problema potkornjaka na Marjanu. 

- Povjerenstvo s obzirom na visoki rizik od potpune propasti šume na Marjanu gradonačelniku Splita predlaže da započne proceduru proglašenja elementarne nepogode. Krizni stožer Grada Splita trebao bi omogućiti brzo djelovanje s ciljem suzbijanja daljenjeg širenja potkornjaka, sječom i otklanjanjem doznačenih, zaraženih stabala - poručio je izv.prof.dr.sc. Mirko Ruščić,  predsjednik povjerenstva.

- Povjerenstvo je donijelo zaključke te mjere koje će poslužiti kao smjernice Upravnom vijeću PŠM i ravnatelju JU PŠM i eventualno osnovanom kriznom stožeru temeljem kojih je operativno potrebno provesti suzbijanje štetnika na Marjanu.

Zaključci i zapisnik s prve sjednice Povjerenstva za Marjan

Predlaže se predsjedniku Upravnog vijeća ustanove da ravnatelju predloži sljedeći hodogram i mjere djelovanja:

1. Povjerenstvo predlaže gradonačelniku da od župana zatraži proglašenje elementarne nepogode
temeljem čega će se aktivirati krizni stožer Grada Splita kako bi se problemu pristupilo svim raspoloživim snagama u suradnji s JU i stručnim dijelom Povjerenstva. Za potrebe zahtjeva Povjerenstvo je gradonačelniku izradilo podlogu za podnošenje zahtjeva. Ukoliko se proglasi krizni stožer isti će za sanaciju Marjana koristiti niže navedene mjere sanacije. Ukoliko gradonačelnik i župan ne prihvate prijedlog osnivanja kriznog stožera predlaže se donošenje nadalje specificiranih točaka.

2. Sanacija

Sanaciju zaraženih stabala alepskog bora od mediteranskog potkornjaka započeti u najkraćem roku, ne dužem od 5 dana.

3. Rok sanacije zaraženih stabala

Sanaciju zaraženih stabala alepskog bora od mediteranskog potkornjaka dovršiti u najkraćem mogućem roku, a po mogućnosti do 15. ožujka zbog daljnje mogućnosti širenja potkornjaka.

4. Hitnost doznake

Potrebno je hitno izvršiti doznaku svih trenutačno zaraženih stabala i doznaku nastaviti kontinuirano vršiti od strane ovlaštenog inženjera šumarstva. Prijedlog je doznaku izvršiti u najkraćem mogućem roku, a po mogućnosti u roku od 15 dana.

Povjerenstvo traži da JU ugovori stručni nadzor doznačavanja sa dr. Milanom Pernekom.

5. Kombinacija metoda sanacije

Predlažemo da se odmah primjeni kombinacija različitih metoda sanacije i to:

a. Angažmanom specijaliziranog izvođača za sječu i iznošenje drvne mase iz teže dostupnog zaraženog područja. Prioritetno predlažemo angažman samaraša s radnim konjima sa samaricom. Prijedlog ugovaranja direktnom pogodbom ili javnom nabavom. Ako nije moguća direktna pogodba javnu nabavu raspisati trenutačno.

b. Ukoliko nije dostupan dovoljan broj samaraša angažmanom specijaliziranog izvođača za sječu i ručno iznošenje drvne mase iz teže i lakše dostupnog zaraženog područja. Prijedlog ugovaranja direktnom pogodnom ili javnom nabavom. Ako nije moguća direktna pogodba javnu nabavu raspisati trenutačno.

c. Ukoliko nisu dostupne specijalizirane tvrtke ili njihov broj nije dovoljan predlažemo i sljedeće mjere sanacije:

- angažman lokalnih vatrogasnih postrojbi
- pojačan angažman djelatnika JU PŠ Marjan uz korištenje privremenih djelatnika dostupnih iz javnih radova
- angažman volontera po potrebi
- mogućnost angažmana izvođača s mazgama
- …

6. Ugovaranje sanacije

Obzirom na hitnost početka sanacije i moguću potrebu korištenja javne nabave za angažman specijaliziranih tvrtki predlažemo:

- direktno i trenutačno ugovaranje probnog posla sa samarašima na jednom jasno definiranom odjelu na području Park šume kako bi se procijenila korisnost načina rada i dobilo vrijeme potrebno za eventualno raspisivanje javne nabave

- trenutačni angažman javne vatrogasne postrojbe također na jasno definiranom lakše pristupačnom području u Park šumi Marjan kako bi se dobilo na vremenu do angažmana specijaliziranog izvođača

7. Način sanacije

Sanaciju zaraženih stabala alepskog bora može se vršiti isključivo:

- samaricom
- ručnim radom
- korištenjem manjih traktora po postojećim putevima i cestama na Marjanu

8. 
Način sječe

Za način sječe pozivamo se na mjere integrirane zaštite šuma za sprječavanje širenja i suzbijanja štetnog organizma mediteranskog potkornjaka, Hrvatskog šumarskog instituta koji je izradio dr. Milan Pernek. Vezano uz dileme oko potrebe za iznošenje granjevine, debljine ispod 7 centimetara, stručni dio povjerenstva donosi sljedeću preporuku:

- sva granjevina zaraženih stabala mora se iznijeti iz šume zajedno sa drvnom masom

9. 
Odvoz materijala

Predlažemo da se odmah raspiše javni poziv s rokom dostave ponuda od 3 dana za prikupljanje ponuda za odvoz cjelokupnog materijala:

- tvrtke ili pojedinci trebaju dostaviti ponudu za besplatan odvoz zaražene drvne mase s definiranih deponija unutar PŠ Marjan

- tvrtke ili pojedinci moraju se obvezati da će kontinuirano prikupljati drvnu masu s deponija i glavnih puteva

- tvrtke u svojoj ponudi trebaju ponuditi naknadu za odvoz drvne mase

- tvrtke moraju potvrditi mogućnost dostave dokumenta o adekvatnom zbrinjavanju drvne mase

10. 
Druga faza

Sanacija suhih stabala:

- sanacija suhih stabala koja nisu zarazna trenutačno nije prioritet
- vezano za ovu problematiku predlaže se Javnoj ustanovi da uspostavi suradnju sa Šumarskim fakultetom i Šumarskim institutom, odnosno prof. dr. Ivicom Tikvićem i dr. Milanom Pernekom koji će izraditi daljnju stručnu podlogu kako bi se dala najoptimalnija rješenja

11. 
Intenzitet zaraze

Potrebno je utvrditi prostorni intenzitet zaraze. Povjerenstvo predlaže kontinuirani monitoring putem analize prostorne distribucije putem analize satelitskih snimaka kako bi se utvrdila prostorna dinamika razvoja potkornjaka i moglo preventivno djelovati u budućnosti

12. 
Nadzor i kolaudacija

Nadzor i kolaudaciju izvršenja radova Sanacije (u skladu s uvjetima ugovora o izvršenju preuzetih radova) kao i radove obnove treba provoditi JU ZA UPRAVLJANJE PŠM-SPLIT u suradnji s Upravnim vijećem.

Nadzor nad radovima sanacije i nakon prvog sastanka provodit će Povjerenstvo za Marjan te davati daljnje smjernice i prijedloge po potrebi.

13. Feromonske klopke

Povjerenstvo predlaže da se prema prijedlogu dr. Milana Perneka postavi dovoljan feromonskih klopki koje služe za monitoring i eventualni izlov potkornjaka.

Povjerenstvo predlaže da se klopke postave na cijelom području Park šume.

14. 
Južne padine

Sanacija šume izvan obuhvata gospodarske jedinice:

- pristupiti sanaciji ovog dijela šume na isti način i istom dinamikom kao i u obuhvatu gospodarske jedinice
- ova područja potrebno je prioritetno riješiti zbog potencijalne ugroženosti šume na Sustipanu ili npr oko Vile Dalmacije, Kašuna, Kašteleta i Bambine glavice.

Rok za sanaciju ovog dijela, kako se potkornjak ne bi širio ina ovo područje izvršiti u najbržem mogućem roku, a po mogućnosti do 1. ožujka. 
Ukoliko se zaraženo stablo nalazi na privatnoj parceli postupiti po postojećim pozitivnim propisima.

15. Obnova šume

Plan obnove šume bit će definiran novim Programom gospodarenja PŠM čija je izrada u tijeku. Zbog toga predlažemo sudjelovanje člana Povjerenstva u izradi Revizije Programa gospodarenja PŠM te sudjelovanje izrađivača Programa gospodarenja u poslu sanacije zaraženih stabala alepskog bora od mediteranskog potkornjaka u Park šumi Marjan.

JU PŠM se zadužuje da najmanje jednom godišnje, a najkasnije do 1. ožujka za svaku prethodnu godinu izvještava Povjerenstvo i javnost o izvršavanju Programa obnove i sanacije.

Povjerenstvo predlaže predsjedniku Upravnog vijeća da mu se izvršenje Programa gospodarenja PŠM čija izrada je u tijeku dostavlja na uvid nakon 1. ožujka svake naredne godine, kako bi se mogao steći uvid u  izvršene radove radi davanja daljnjih preporuka.

16. Sadni materijal

Povjerenstvo predlaže da JU razmotri oživljavanje vlastitog rasadnika i/ili potpisivanje ugovora s rasadnikom Hrvatskih šuma kako bi se uzgojio dovoljan broj sadnica za pošumljavanje Marjana.

17. Elaborat obnove Park šume Marjan

Povjerenstvo predlaže da se nakon izvršene sanacije izradi elaborate plana obnove Park šume Marjan koji će definirati uzgojne radova, osim ako isto nije detaljno opisano Programom gospodarenja PŠM.

18. Daljnji monitoring

Potrebno je osigurati sustavan daljnji monitoring stanja u PŠ Marjan na način da JU angažira adekvatan stručni tim koji će najmanje jednom godišnje izvještavati Povjerenstvo i javnost o stanju u šumi te potrebi donošenja redovnih i izvanrednih mjera.

Program monitoringa trebao bi obuhvatiti razdoblje od 3 do 5 godina, a za izradu i praćenje istoga potrebno je angažirati stručnjake sa Šumarskog instituta i Šumarskog fakulteta, te biološki odsjek PMF-a i Institutom za jadranske kulture. Rok za ugovaranje monitoringa je 6 mjeseci.

19. Predlaže se uspostava komunikacije putem e-mail grupe

20. Pomoć Ministarstva za zaštitu okoliša

Povjerenstvo predlaže da se razmotri mogućnost drugih izvora financiranja borbe protiv potkornjaka ili biološke obnove šume.

21. Povjerenstvo upozorava da su i zaražena stabla izvan područja Park šume također izvor zaraze
i upozoravamo nadležne institucije da pristupe rješavanja tog problema, na primjer na području Čiova.

Utvrđuje se da je Povjerenstvo zaključke donijelo jednoglasno. Izdvojeno mišljenje člana Povjerenstva ing. Ivana Ljubića:

Pristup i prijedlozi mjera Povjerenstva za Marjan išli su drugačijem smjeru od planirane metodologije  izvršavanja radova suzbijanja potkornjaka koji je mjesecima pripreman od strane JUPŠ Marjan, za koji smatram da je predstavljao optimalan način rješavanja ovog potkornjačkog problema. Danas doneseni zaključci također vode u smjeru rješavanja potkornjačkog problema i iako se načinom organizacije i dinamikom izvođenja radova razlikuju od onih planiranih od strane Jave ustanove, priklonit ću se stajalištu ovog Povjerenstva zbog svima zajedničkog interesa i cilja - pokušaja spasa i očuvanja Marjana.

Sjednica je zaključena u 14.30 sati.
Vaša reakcija na temu