Sveučilište u Dubrovniku dobilo koncesiju u Malostonskom zaljevu

Sveučilište u Dubrovniku dobilo koncesiju u Malostonskom zaljevu

Posljednjim izmjenama Županijskog prostornog plana omogućena je gradnja riva za potrebe marikulture

Župan Nikola Dobroslavić i rektor Sveučilišta u Dubrovniku, Nikša Burum, potpisali su Ugovor o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu obavljanja znanstvene i obrazovne djelatnosti, kao i znanstvenog i razvojnog istraživanja na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora.

Dobroslavić ovom je prilikom istaknuo kako Dubrovačko-neretvanska županija i na ovaj način pruža potporu razvoju akvakulture na području Malostonskog zaljeva i Malog mora. Naime, Županija kontinuirano provodi postupke dodjele koncesija za uzgoj školjaka i ribe, te provodi niz aktivnosti  koje imaju za cilj očuvanje Malostonskog zaljeva i njegovo gospodarsko korištenje obavljanjem tradicionalnih djelatnosti. Tako je Županija posljednjim izmjenama Županijskog prostornog plana omogućila gradnju riva za potrebe marikulture kako bi se osiguralo nesmetano obavljanje te djelatnosti.

Također, Dubrovačko-neretvanska županija u suradnji sa Sveučilištem u Dubrovniku izradila je Studiju procjene stanja marikulture u Malostonskom zaljevu u svrhu izrade smjernica u gospodarskom razvoju predmetnog područja uz visoki stupanj zaštite okoliša.  Istaknuto je i da proteklih godina Županija u suradnji sa Sveučilištem u Dubrovniku provodi monitoring i uzorkovanje ličinki unutar Malostonskog zaljeva.

Župan je izrazio zadovoljstvo što je malostonska kamenica nedavno dobila zaštićenu oznaku izvornosti, pri čemu je  Županija subvencionirala troškove dobivanja oznake izvornosti uzgajivačima prilikom prijave.

Uz dodjelu ove koncesije koja ima za cilj obrazovni i znanstveni pristup ovoj važnoj gospodarskoj djelatnosti u Malostonskom zaljevu, Županija u suradnji sa Sveučilištem u Dubrovniku provodi više projekata, kao što je primjerice projekt Argos kojim se planira organizirati mrijestilište u svrhu daljnjeg razvoja akvakulture. 

Vaša reakcija na temu
Aloooo article_emotions(78140, "");
Pregledaj komentare